projekt wnętrz :
metalowa
klatka schodowa
realizacja: 2013-14

interior design :
metal staircase
construction: 2013-14