Obiekt prywatny
pod Warszawą
realizacja: 2013-14

Private building
near Warsaw
construction: 2013-14