Obiekt sportowy
pod  Warszawą,
realizacja:2014-17

Sport facility building,
near Warsaw
construction:2014-17