Projekt wnętrz przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci nie pełnosprawnych, Warszawa realizacja: 2016-17

Interior design of the rehabilitation clinic for disabled children, Warsaw, 
construction: 2016-17