Zespół obiektów

wielorodzinnych

realizacja: 2007-10

Appartment buildings
construction: 2007-10