projekt  wnętrz :
klatka  schodowa
realizacja: 2015-16

interior   design :
eliptical  staircase 
construction: 2015-16