Obiekt prywatny
pod Warszawą,
realizacja: 2013-14

Private building
near Warsaw ,
construction: 2013-14